Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall, men leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Målgruppe

Husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Ha en fast plass til avfallet fram til du skal levere det.

Behold originalemballasjen, hvis det er mulig.

Finn nærmeste mottak innenfor kommunen.

Kriterier

Kommunens plikt begrenser seg til å motta inntil 1000 kg farlig avfall per år per husholdning eller virksomhet.. 

Pris

For husholdninger er det gratis å levere farlig avfall. Renovasjonsavgiften dekker dette. Virksomheter må betale gebyr når avfallet leveres.

Partnere

Partnere

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste, se avfallsforskriften kap. 11. Vedlegg 1 til kapittel 11 definerer hvilke avfallstyper som er farlig avfall.