Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Det er flere typer byggetiltak du kan gjøre uten å be om tillatelse fra kommunen. Det er derfor viktig å undersøke om ditt byggetiltak er fritatt kravene.

Målgruppe

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning
  • Sjekk lovverket om ditt tiltak kan bygges uten søknad.
  • Sjekk at tiltaket ditt ikke er i strid med kommunens reguleringsplaner.
  • Sjekk at tiltaket ditt er minst 30 meter fra nærmeste jernbanespor.
  • Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.
  • Meld fra til kommunen når du er ferdig. Kommunen trenger opplysningene for å oppdatere sine digitale kart.

Kriterier

Selv om du slipper å søke er det ditt ansvar å følge regelverket og kommunens reguleringsplaner.

De nøyaktige reglene for hva du kan bygge uten å søke finner du i

  • plan- og bygningsloven § 20-5
  • byggesaksforskriften § 4-1.

Pris

Partnere

Partnere

Lover

Lover
Se 
Plan- og bygningsloven § 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt
Byggesaksforskriften § 4-1 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Jernbaneloven § 10 Byggegrenser under, over og langsjernbanen