Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Har du varig funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør at du ikke kan benytte offentlig transport, kan du søke om bilstønad.

Målgruppe

Mennesker med varig funksjonsnedsettelse

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Du må fylle ut søknadsskjema. Det laster du inn fra lenken under.

Søknadsmottaker

Nav-kontoret

Klage på søknad

Får du avslag på søknaden din, kan du sende klage innen seks uker fra du mottok avslaget. Du må fylle ut klageskjema, se lenka over.

Søknadsvedlegg

Vedleggene går fram av søknadsskjemaet.

Kriterier

Det er en forutsetning at transportbehovet ikke kan dekkes på annen måte enn ved stønad til bil.

Det blir ikke gitt stønad til bil dersom funksjonsnedsettelsen er oppstått etter fylte 70 år.

Pris

Partnere

Partnere

Nav

Lover

Lover

Se spesielt § 10-7 i folketrygdloven og § 3 i forskrift om stønad til motorkjøretøy ...