Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Et bibliotek er både en møteplass og et sted for lesing eller stille arbeid. På biblioteket kan du bruke og låne bøker, lydfiler og filmer.

Målgruppe

Alle er velkomne til å besøke biblioteket. Bibliotekene legger til rette for innbyggere med funksjonsnedsettelser.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Alle kommuner skal ha et bibliotek, enten alene eller i samarbeid med en annen kommune.

Du trenger et lånekort for å bruke bibliotekets utlånstjenester. Du kan henvende deg til ditt lokale bibliotek eller du kan registrere deg hos www.lanekortet.no og få et nasjonalt lånekort som du kan bruke på alle biblioteker i landet.

Når Nasjonalt lånekort skal brukes første gang i et nytt bibliotek, må kortet aktiviseres der. Norske bibliotek har forskjellige låneregler. Den som skal bli låner på et bibliotek, må derfor bli forelagt lokale låneregler og akseptere disse.

Regler for utlån og bruk av biblioteket fastsettes av hver enkelt kommune.
 

Søknadsskjema
Søknadsmottaker
Behandling av søknad
Behandlingstid
Klage på søknad
Søknadsvedlegg
Søknadsfrist

Kriterier

Du trenger et lånekort for å kunne låne fra biblioteket. For å få lånekort kan du henvende deg til ditt nærmeste bibliotek.

Pris

Biblioteket er gratis å bruke.

Partnere

Partnere

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt folkebibliotekloven § 2, § 4 og § 5.