Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Vil du melde fra om barn som har det vanskelig eller blir utsatt for omsorgssvikt? Da kan du sende en bekymringsmelding til barnevernet i din kommune.  Barnevernet er avhengig av meldinger om bekymring for å kunne gi barn som trenger det nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Digital bekymringsmelding

Bekymringsmelding til barnevernet (ks.no)

Når du bruker Nasjonal portal for bekymringsmelding, får barnevernet vite navnet ditt. Barnevernet vil i de fleste tilfeller opplyse familien om hvem som har meldt bekymring, også selv om du helst ville vært anonym. Dette er fordi barnevernet ofte ikke har mulighet til å holde denne opplysningen skjult for familien. Det er også enklere for barnevernet å gjøre en god jobb når de kan snakke med familien om hvem som er bekymret, og hvorfor. Hvis du ønsker å vite mer om hva det innebærer for deg at du ikke er anonym, kan du ringe barnevernet i kommunen.

Hvis du vil være anonym, kan du ringe eller sende brev i posten

Hvis du likevel ønsker å være anonym, kan du ikke benytte Nasjonal portal for bekymringsmelding. Da kan du laste ned et skjema og sende bekymringsmeldingen i posten uten å oppgi hvem du er. Du kan også ringe barnevernet direkte, og la være å si navnet ditt.

Finn din lokale barnevernvakt | Barnevernvakten

Behandling av søknad

Når du har sendt en bekymringsmelding om et barn, skal den alltid følges opp av barnevernet. Barnevernet gjør en vurdering av hva slags hjelp barnet og familien trenger.

Barnevernet har taushetsplikt, derfor får du ikke informasjon om hvordan barnevernet følger opp barnet og familien.

Dersom situasjonen for barnet fortsatt er bekymringsfull eller har forverret seg, er det viktig at du tar kontakt med barnevernstjenesten i kommunen på nytt.

Behandlingstid

Barnevernet skal gjennomgå innkomne bekymringsmeldinger så fort som mulig for å fange opp eventuelle akutte hjelpebehov. Hvis en bekymringsmelding ikke er akutt, skal den likevel behandles innen en uke etter at den er mottatt.

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt oppgave. Se spesielt barnevernsloven § 2-1.