Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Barnevernet kan følge opp en bekymringsmelding med en undersøkelse i barnets hjem. Da tar barnevernet kontakt og avtaler et hjemmebesøk.

Søknadsprosessen

Klage på søknad

Hvis barnevernet fatter et vedtak som du ikke er enig i, kan du klage. Du klager til barneverntjenesten innen tre uker etter at du mottok vedtaket. I klagen kan du forklare hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Klagen skal sendes til barneverntjenesten, men hvis du ikke får medhold i klagen blir saken sendt videre til statsforvalteren som tar den endelige avgjørelsen.

Barn som er i kontakt med barnevernet kan også klage. Klagen går direkte til statsforvalteren. Klag direkte her.

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt oppgave. Se barnevernsloven § 1-4, § 2-2 og § 2-5, 12-4 og 12-5, 12-6, 12-7 og 12-9 om klage.