Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Barna skal ha det trygt og godt i barnehagen, se frem til å gå i barnehagen og oppleve å være en del av fellesskapet.

Målgruppe

Foreldre til barn i barnehagen.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Barnehagen skal forebygge krenkende atferd og skal jobbe kontinuerlig med å fremme helse, trivsel, lek og læring.

Alle som jobber i barnehagen skal gripe inn øyeblikkelig hvis de ser et barn som blir utsatt for krenkelser.

Dersom det er du som foreldre/foresatt som melder inn til barnehagen, kan du gjøre det til barnehagens ledelse. Barnehagens ledelse skal straks undersøke saken og så godt som mulig, sette inn tiltak som vil forbedre situasjonen.

Samtidig vil barnehagen lage en skriftlig plan. I planen skal det stå:

  1. hvilke problemer tiltakene skal løse
  2. hvilke tiltak barnehagen har planlagt
  3. når tiltakene skal gjennomføres
  4. hvem som skal gjennomføre tiltakene
  5. når tiltakene skal evalueres.
Klage på søknad

Er du misfornøyd med forhold i barnehagen kan du ta det opp med barnehagens ledelse.  Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.

Du kan også sende en skriftlig klage til kommunen.

Kriterier

I barnehagen skal det være nulltoleranse for krenkende atferd, som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnehageloven §§ 41, 42 og 43.