Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

ASK er kortnavnet for alternativ og supplerende kommunikasjon, og er en rettighet for barn som har vansker med å kommunisere.

Målgruppe

Barn i barnehagen, barn i barnehagealder.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning
Barnehagen plikter å legge til rette for barn med nedsatt kommunikasjonsevne, og det er ikke nødvendig med søknad. 
Likevel er ofte ASK en del av tilbudet om spesialpedagogisk hjelp.  Og dersom utstyr til ASK krever opplæring for å ta det i bruk, må det fattes et enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp (barnehageloven §§ 31, 32, 33 og 34).
Klage på søknad
Er du misfornøyd med forhold i barnehagen kan du ta det opp med barnehagens ledelse.  Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.
Du kan også sende en skriftlig klage til kommunen.
Dersom kommunen avviser henvendelsen, kan du fremme en formell klage på dette vedtaket. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket fra kommunen.
Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten.

Kriterier

Kommunen kan vedta at ASK skal gis i sammenheng med spesialpedagogisk hjelp.

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnehageloven § 1, § 2 og § 39.