Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vil løse samfunnsutfordringer på helt nye måter

Vi må skape nye løsninger og modeller for å møte utfordringene samfunnet står overfor. Kanskje er noe av svaret samskaping? Samskaping handler om det det høres ut som - å skape noe sammen!

Nyhet Publisert av Solveig Tofte , 03.03.23

Innovasjonsdag i Midtre Gauldal
Kåre Hagen og Erik Lerdahl er ringrever på hvert sitt felt, og begge kommer til Støren den 8. mars.

Helseministeren gikk på en blemme med skamløst å påstå at nå må alle ta ansvar for egen helse og alderdom. Eller var det en blemme? Faktum er, ifølge fagfolk på helseområdet, at det haster med å få folk til å forstå nettopp dette.

Helsetjenester er ikke lenger utelukkende et offentlig «problem», men noe som handler om alt som foregår i samfunnet.

Det ligger mye helse i å ha en jobb og en meningsfylt fritidsaktivitet, i det å ha mulighet til å gå turer og bevege seg fritt, å komme seg dit man skal på en grei måte, og å ha en bolig og en hverdag som gjør at man mestrer hverdagen sin selv.

Dette ønsker Midtre Gauldal kommune å skape bevissthet rundt når vi arrangerer innovasjonsdag i kulturhuset 8. mars.qr-kode

Reserver din plass fra Støren kulturhus sine nettsider, eller klikk her: Innovasjonsdag i Midtre Gauldal - Nye tanker sammen!

Eller bruk qr-koden til høyre.

Vi må skape nye løsninger og modeller for å møte utfordringene samfunnet står overfor. Kanskje er noe av svaret samskaping?

Samskaping handler om det det høres ut som - å skape noe sammen! Det offentlige må invitere inn til likeverdige partnerskap, hvor ulike aktører får gi selvstendige bidrag til å definere, designe, implementere og drive fram løsninger sammen med profesjoner, forvalting og politiske myndigheter.

Kåre Hagen og Erik Lerdahl innleder med foredrag om bakgrunnen for det store behovet for innovasjon i det offentlige Norge, hva innovasjon er og hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for å skape sosial innovasjon. Erik Lerdahl vil også snakke om konkret innovasjonsmetodikk.

Programleder for omstillingsprogrammet i Midtre Gauldal, Aina Midthjell Reppe, forteller om hvordan Midtre Gauldal håndterer utfordringer blant annet knyttet til fraflytting og muligheter som ligger i næringslivet og menneskene i kommunen.

Konstituert kommunalsjef for Helse og mestring, Solveig Cruikshank Tofte, forteller om hvordan kommunen arbeider for å dreie innsatsen fra pleie og behandling til forebygging og helsefremming.

Arrangementet er åpent for alle, og ledere og medarbeidere i Midtre Gauldal kommune, frivillige, næringsliv og politisk valgte representanter er spesielt inviterte.

Målet vårt er økt kunnskap om innovasjon og samskaping, og gode, praktiske verktøy for samarbeidsdrevet innovasjon i praksis

Mer informasjon: Solveig Cruikshank Tofte, konstituert kommunalsjef Helse og mestring -

mobil: 98260469, epost: soltof@mgk.no