Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vi spurte dere om ris og ros rundt koronahåndteringa

Vi takker for tilbakemeldingene, og er glade for at dere har hatt tillit til oss og synes vi har håndtert pandemien grett!

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 03.10.22

Kilder til informasjon i kriser
Takk for nyttige innspill! Det at dere for eksempel i så stor grad bruker hjemmesiden vår for å orientere dere i en krisesituasjon, understreker blant annet at det viktig at vi har fokus på den, og kan bruke den for å nå ut med viktig informasjon.

Som hele verden for øvrig, ante vi ikke hva som lå foran oss da landet stengte ned. Vår oppgave, i alle krisesituasjoner, er å ivareta sikkerheten for innbyggernes liv og helse, og levere de kommunale tjenestene som vanlig i størst mulig grad. Derfor er det viktig at vi tar med oss lærdom fra det vi har vært gjennom og er bedre forberedt neste gang.

I forbindelse med den interne evalueringa etter koronapandemien, ba vi dere innbyggere om tilbakemeldinger på hvordan dere har opplevd kommunen og det arbeidet vi har gjort i alle faser.

Nå er resultatene klare

135 personer svarte.

Vi ba om ei vurdering fra 1-10, der 1 var svært dårlig og 10 svært bra.

Grafikk

 

Vi kom oss gjennom to år med korona, og vi gjorde det med godt samarbeid! Takk til alle dere som respekterte og fulgte de stadig skiftende retningslinjene, alle som stilte opp som frivillige på massevaksinasjoner og testing, og ikke minst takk til alle ansatte som la ned mange, mange timer ekstra og strakk seg langt for å ivareta viktige samfunnsoppgaver under vanskelige forhold!

Statsforvalteren har bedt om at alle kommuner evaluerer sin koronahåndtering og kommunenes organisasjon. Midtre Gauldal er i gang, og KS har startet et større evalueringsarbeid

- Innspillene fra dere innbyggerne, og våre egne interne evalueringer, blir nyttige når vi nå skal omsette evaluering til enda bedre beredskap i Midtre Gauldal, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord.