Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vi søker støttekontakter og besøkshjem

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Midtre Gauldal kommune trenger flere besøkshjem og støttekontakter for enkeltpersoner over 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 09.02.22

Photo by Annie Spratt on Unsplash
Photo by Annie Spratt on Unsplash

Som støttekontakt bidrar du til at innbyggere med nedsatt funksjonsevne får en meningsfull fritid. Støttekontakten bidrar til å øke selvfølelse, selvstendighet og mestring. Som støttekontakt blir du med ut på ulike arrangementer eller besøker bruker hjemme. Du trenger ingen spesiell utdanning, men det legges vekt på personlig egnethet, interesse for mennesker og respekt for andre.

Besøkshjem er en familie eller en person som tar imot en person ca. en helg i måneden i eget hjem, og du er med på å gi gode opplevelser og aktivitetstilbud og/eller avlaste foreldre og pårørende. Familien, eller personene, som skal være besøkshjem, må være i en stabil livssituasjon og oppleves som trygg og forutsigbar for den som mottar tjenesten. Det kreves at besøkshjemmet har tid, overskudd og sengeplass. Besøkshjemmet henter og bringer den som er innvilget besøkshjem.

Vi søker ulike typer mennesker med tanke på alder, kjønn og interesser. Personer med gårdsbruk/dyrehold oppfordres spesielt til å søke. Vi ser også at det er spesielt behov for yngre støttekontakter.

Støttekontakter og besøkshjem er i hovedsak oppdragstakere og får arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning etter KS sine satser.

Du må være fylt 18 år, ha førerkort, og det kreves også politiattest.

Dersom du synes dette høres spennende ut, ønsker vi å høre fra deg.

Send en e-post til avdelingsleder Eline Aanerud på elaan@midtre-gauldal.kommune.no

der du forteller kort om deg selv og oppgir kontaktinformasjon.

Aktuelle støttekontakter og besøkshjem vil bli kontaktet fortløpende.