Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vi ønsker innspill til rullering av trafikksikkerhetsplan

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Har du forslag til trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier, eller tiltak vi kan påvirke Trøndelag fylkeskommune til å utføre på de fylkeskommunale veiene?

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 30.04.21

Vei

I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksdelen i trafikksikkerhetsplanen for Midtre Gauldal kommune, ber vi om innspill fra dere med forslag og ønsker om tiltak for 2022.

Tiltaksdelen i gjeldende plan er delt i tiltak på kommunale veier og tiltak vi ønsker å påvirke Trøndelag fylkeskommune til å utføre på de fylkeskommunale veiene.

Frist for å sende innspill til trafikksikkerhetsplanen for 2022 forlenges til 10. mai. 

Vi ber om at innspillene sendes på e-post til postmottak@mgk.no og merkes «Innspill Trafikksikkerhetsplan».

Gjeldende plan kan leser her.