Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vi må endre besøksrutinene på Midtre Gauldal sykehjem - fra onsdag 11. november

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Smitteutviklingen vi ser rundt oss tvinger oss til å stramme inn på besøkene til dem med størst risiko igjen.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 11.11.20

Sykehjemmet

De nye reglene er likevel ikke så inngripende og totale som tidligere:

  • Hver pasient kan få inntil tre besøk per uke
  • 1 meters avstand økes til 2 meters avstand

Vi gjør individuelle tilrettelegginger utover dette for alvorlig syke og døende pasienter.

Vi minner om at besøk skal være avtalt på forhånd.

Alderspensjonat og omsorgsboliger er ikke omfattet av innstramningen - der gjør vi det som før.

Hvorfor ser vi oss nødt til å ta grep?

Endringene er basert på en gjennomgang av nåværende besøksordning. Sykehjemmet ser en stigende trend av antall besøkende og dette vurderes til å utgjøre en smitterisiko. Dette er også sett i sammenheng med økt risiko for smitte da noen nabokommuner har økende smitte.

Omfanget av besøk og utviklingen er også så stor at det er krevende ressursmessig å tilse at pårørende og besøkende følger retningslinjene for å unngå smitte.