Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vi gjør et byks på Kommunebarometeret

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Midtre Gauldal er rangert på 67. plass blant landets 356 kommuner i Kommunebarometeret 2021. Det er opp fra 155 plass i fjor.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 30.08.21

Kommunebarometeret 2021

Kommunebarometeret er ikke en fasit på kvaliteten i kommunale tjenester, men den gir et bilde på hvor Midtre Gauldal kommune står samanligna med andre kommuner.

Midt i en stor omstillingsprosess og ei satsning for å gjøre Midtre Gauldal til en mer attraktiv kommune for bosetting og næringsliv, er det et positivt resultat vi tar med oss. Kommunebarometeret gir kommunene en mengde data fra alle kommunale tjenesteområder. De skal vi analysere og ta med oss i det kontinuerlige arbeidet med å løfte kvaliteten på tjenestene våre og utvikle hele kommunen i tråd med visjonen vår - "Først til framtida".

Om Kommunebarometeret

Kommunebarometeret (KB) er en måling som Kommunal Rapport publiserer kvart år.

  • En sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer.
  • Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.
  • Resultatet er ikke perfekt, men gir en indikator, mulighet til å stille spørsmål, og ikke minst lære av de beste.
  • Tallene er i hovedsak hentet fra SSBs Kostra-database, tall for 2020. Det er i tillegg hentet statistikk fra kilder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.