Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Verdens skogdag

I 2012 vedtok FNs generalforsamling at 21. mars skulle markere den internasjonale dagen for skog. Dagens formål er å feire og å øke bevisstheten om hvor viktig alle typer skog er. Skogen forvalter og bruker ressurser på en bærekraftig måte, og den tar vare på skjøre økosystemer som verden trenger.

Nyhet Publisert av Randi Rise , 20.03.23

Foto: Steinar Bones
Kjell Egil Hage ved to av furukjempene i Bonesmarka. Foto: Steinar Bones

Innbyggerne i Midtre Gauldal kommune har i uminnelige tider forvaltet og brukt skogressursene bærekraftig. Bruken av skog med fokus på økosystemer og bærekraft er i konstant utvikling, og det er spennende for noen og enhver å henge med i stadig nye rammer for å forvalte skogene.  

Kjell Egil Hage er en av innbyggerne i kommunen som har hatt et langt arbeidsliv i skogen som tømmermåler. Tømmermålere er det upartiske leddet som fastsetter kvaliteten og mengden av tømmer som skifter eier. Både selgere og kjøpere er ofte misfornøyde med tømmermålingen, og da har de vel gjort en rimelig god jobb? Han jobbet i Norsk Virkesmåling i 39 år og opplevde å reise rundt i hele Trøndelag til små sagbruk i alle grender for å måle tømmer. Samfunnsutviklingen har ført til at det svært få sagbruk i dag og tømmermålingen utføres stort sett med fotomåling på tømmerbilen. Kontrollmåling gjøres fremdeles av tømmermålere.

 

Se video om verdens skogdag her: https://youtu.be/NJm2jV2CE5E