Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Veinavn i Midtre Gauldal

Prosjekt tar sikte på å etablere veinavn i hele kommunen.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 09.01.18

Hus

Kommunen er arealmessig stor og til dels uoversiktlig for de som ikke er lokalkjent. Nødetater, posten, nyinnflyttede og andre har av og til problemer med å raskt kunne finne frem til riktig sted. Derfor ønsker man å få på plass et logisk og lettfattelig adressesystem for å gjøre det enklere å orientere seg. Det innebærer at de eiere og festere som ennå ikke har en veiadresse, vil få tildelt en i løpet av denne prosessen. Estimert tidsbruk for prosjektet er rundt 3-4 år.

Les mer om prosjektet på lenka under.