Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtatt plan - Soknes 1 og Kalvtrøa 6

Nyhet Publisert av monica , 09.03.18

Kommunestyret har i møtet den 14.12.2017, sak 81/17 og den 22.02.2018 sak 4/18, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende plan: 

5027 2016019 Reguleringsplan Soknes 1 og Kalvtrøa 6 

Planen er todelt, hvor det ene arealet, Soknes 1, utgjør 1378 m2 og legger til rette for bolig- og blokkbebyggelse. Det andre arealet, kalvtrøa 6, utgjør 761 m2 og legger til rette for samme type boligbebyggelse.
Planen legger også til rette for videreføring av gang- og sykkelvei langs den kommunale veien ved Soknes 1.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens VI påklages av parter eller de med rettslig klageinteresse. Klagen, som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes Midtre Gauldal kommune innen tre uker etter at vedtaket er kunngjort. 

Personvern og informasjon om cookies