Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtatt plan - reguleringsplan Løkkjvollen hytteområde

Nyhet Publisert av Monica Broen , 02.03.18

Kommunestyret har, i møtet den22.02.2018 i sak 6/18, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende plan:

1648 2015013 Reguleringsplan Løkkjvollen Hytteområde

Tidligere plan fra 1995 begynner å bli utdatert, og tar ikke hensyn til dagens behov. Den nye planen legger til rettet for å etablere vei/adkomst til eksisterende hytter, samt innregulering av en ny tomt i samme område. Planen blir utvidet noe, og utgjør i underkant av 277 daa.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens VI påklages av parter eller de med rettslig klageinteresse. Klagen, som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes Midtre Gauldal kommune innen tre uker etter at vedtaket er kunngjort.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig, innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jf.pbl.kap 15 via epost: postmottak@mgk.no