Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtatt plan - Planovergangstiltak Støren

Kommunestyret har i møtet den 20.06.2019 vedtatt plan for Planovergangstiltak Støren.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 26.06.19

Hensikten med planen er å etablere atkomst til framtidig verksted for reparasjon av persontog ved Støren stasjon og å øke sikkerhetsnivå mht. antall planoverganger i Midtre Gauldal kommune. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. Forvaltningslovens VI påklages.

Klagen, som må begrunnes, fremmes skriftlig og sendes Midtre Gauldal kommune.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig, innen tre år etter at planen er kunngjort, jf.pbl.kap 15 via epost: postmottak@mgk.no