Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtatt plan - Massedeponi Støren Næringsområde Sør

Kommunestyret har i møtet den 20.06.2019 vedtatt planen Massedeponi Støren Næringsområde Sør.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 27.06.19

Formålet med planen er å etablere et permanent deponiområde for overskuddsmasser i forbindelse med veibygging og opparbeidelse av vedtatt reguleringsplan for Støren næringsområde sør. Etter endt anleggsperiode skal deponiområdet istandsettes til LNF-formål og brukes til jordbruksareal.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. Forvaltningslovens VI påklages. Klagen, som må begrunnes, fremmes skriftlig og sendes Midtre Gauldal kommune.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig, innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jf.pbl.kap 15 via epost: postmottak@mgk.no