Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtatt plan - Fredheim sør med Fredheim park

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Kommunestyret vedtok i møtet den 19.01.2017 reguleringsplan for Fredheim sør med Fredheim park.

Nyhet Publisert av Webmaster , 17.02.17

Planforslaget tar utgangspunkt i å etablere et storkjøkken på ca. 500 m2 ved Midtre Gauldal Helsesenter. I tillegg skal det tilrettelegges for park, adkomst, snuhammer og renovasjonsanlegg. 

Planområdet utgjør et areal på 9,8 daa og ligger i kommunesenteret Støren. 

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens VI påklages. Klagen, som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes Midtre Gauldal kommune innen 2.mars 2017. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig, innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jf.pbl.kap 15 via epost: postmottak@mgk.no 

Klagefrist 2.mars 2017