Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtatt plan - detaljregulering Prost Bødtkers vei 10, 12 m.fl.

Kommunestyret har vedtatt detaljreguleringsplan for Prost Bødtkers vei 10, 12 m.fl.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 03.01.20

Reguleringsplanen legger til rette for etablering av omsorgsboliger med tilhørende infrastruktur. I tillegg legger planforslaget til rette for endret kjøremønster på parkeringsområde for Gauldal skole og kultursenter.

Se plandokumentene i planregisteret - søk med Planident 2018006 

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens VI påklages.
Klagen, som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes

Midtre Gauldal kommune innen 29. januar 2020.