Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtatt plan - Detaljregulering E6 Ulsberg – Vindåsliene, østlig trasé

Kommunestyret har vedtatt reguleringsplanen Detaljregulering E6 Ulsberg – Vindåsliene, østlig trasé (Planident 2018001) i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.01.20

Reguleringsplanen legger til rette for etablering av ny motorveg (E6) mellom Vindåsliene i Soknedal og kommunegrensen mot Rennebu.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens VI påklages. Klagen, som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 Støren

postmottak@mgk.no

Klagefrist 7. februar 2020.