Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtatt detaljregulering av fv.30 Aunan - Hindbjørga

Kommunestyre vedtok i møte 30.11.2023 sak. 89/23, detaljregulering av seks parseller av fv30 Aunan – Hindbjørga, planid. 2020 004. 

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 16.01.24

Illustrasjonsbilde av en veg. Hentet fra Pixabay.com/JoshuaWoroniecki
Illustrasjonsbilde av en veg. Hentet fra Pixabay.com/JoshuaWoroniecki

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av en trafikk- og rassikker veg med god framkommelighet. 

Her kan du se detaljreguleringen: 

Du kan se plandokumentene og vedtaket fra kommunestyre i kommunens planregister:

https://www.mgk.no/tjenester/planer/planregisteret

Skriv inn planid når du søker: "2020004" - NB: Uten mellomrom. 

Frist for å klage: 

Det kan klages på vedtaket innen 6. februar 2024, tre uker fra kunngjøringen.

Eventuell klage kan sendes til postmottak@mgk.no, eller per post til Midtre Gauldal kommune, Rådhuset, Rørosveien 11, 7290 Støren.

Vennligst oppgi saksnummer 2022/430 når du tar kontakt med oss.