Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtak i navnesaker – Vagnill-, Talsnes, For(d)-

Kartverket har gjort vedtak om skrivemåtene av to gårdsnavn, samt en rekke navn som er avleda av elvenavnet Forda i Midtre Gauldal kommune.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 19.11.18

Photo by Bill Oxford on Unsplash
Photo by Bill Oxford on Unsplash

- Vagnilla (gårdsnavn for gnr. 96), Vagnill- i sammensetninger
- Talsnes (gårdsnavn for gnr 221)
- Navn som er avleda av elvenavnet Forda får skrivemåten For-, bl.a. Forodden og Forsetmoen

Vedtaket har tre ukers klagefrist. I vedtaket står hvem som har klageadgang etter Lov om stadnamn. Det er:

a) eit offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd
b) eigaren eller festaren i saker som gjeld namn på eige gardsbruk eller eigedom
c) ein lokal organisasjon med særleg tilknyting til eit stadnamn

Les om klageadgangen og begrunnelsen for vedtaket i dokumentet under.