Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtak i navnesaker – Fossem, Håvåsen, Storbudalen, Høggås og Ramnåsen

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Kartverket har nå fattet vedtak om skrivemåtene av fem gårdsnavn i Midtre Gauldal kommune.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 28.05.19

Bilde
Photo by Bill Oxford on Unsplash

- Fossem (gårdsnavn for gnr. 82)
- Håvåsen (gårdsnavn for gnr 128)
- Storbudalen (gårdsnavn for gnr 173 og 174)
- Høggås (gårdsnavn for gnr 229)
- Ramnåsen (gårdsnavn for gnr 261)

 

Midtre Gauldal kommune ønsker å takke for alle innspill vedrørende ovennevnte navnesaker.

Vedtaket har tre ukers klagefrist. I vedtaket står hvem som har klageadgang etter Lov om stadnamn.
Det er:

a) eit offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd
b) eigaren eller festaren i saker som gjeld namn på eige gardsbruk eller eigedom
c) ein lokal organisasjon med særleg tilknyting til eit stadnamn

Les om klageadgangen og begrunnelsen for vedtaket i dokumentet under.