Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vedtak i navnesak for Håkkådalen, Høksegga, Melan og Ørta

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Nyhet Publisert av Monica Broen , 20.08.21

Foto: Chelsea Shapouri

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Midtre Gauldal kommune:

  • Høksegga
  • Melan
  • Ørta
  • Håkkådalen

De vedtatte skrivemåtene blir retningsgivende for avleda navn, se vedlegg nederst på siden.

 
Vedtaket er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.

Vedtaket har tre ukers klagefrist fra publiseringsdato, dvs. 10. september 2021. I vedtaket står hvem som har klageadgang etter Lov om stadnamn.
Det er:

a) eit offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd
b) eigaren eller festaren i saker som gjeld namn på eige gardsbruk eller eigedom
c) ein lokal organisasjon med særleg tilknyting til eit stadnamn

Les om klageadgangen og begrunnelsen for vedtaket i dokumentet under.

Midtre Gauldal kommune ønsker å takke for alle innspill vedrørende ovennevnte navnesaker.