Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vårt nye kommunestyre

Det nye kommunestyret vårt er klart, under ser dere den komplette oversikten over de faste valgte samt varamedlemmer.

Nyhet Publisert av Mari Gyløien , 16.09.19

Arbeiderpartiet     

Valgt    Trude Solem Heggdal                                    
Valgt    Gunn Randi Enodd                                       
Valgt    Torstein Rognes                                               
Valgt    Kåre Normann Merket                                   
Valgt    Lars Jonli                                                           
Valgt    Hanne Marion Gaup Lein                                  
Valgt    Inger Jorid Lium                                                
Vara    Yasir Kamal Saad                                            
Vara    Aina Bogen                                                        
Vara    Anita Ayesha Lange                                        
Vara    Mari Hammerås                                                
Vara    Trond Erik Holshaug                            
Vara    Gunnar Edvin Hermo   
Vara    Yousef Fadul
Vara    Bente Livden Næsgård  
Vara    Niels Arne Balstad 
Vara    Ola Aashaug 

Bygdelista    

Valgt    Svenn Ola Krognes   
Valgt    Torill Haueng   
Valgt    Kjell Arne Vinsnesbakk  
Valgt    Brit Inger Aune  
Vara    Per Ingar Almås
Vara    Sunniva Berg Moen
Vara    Nils Olav Storrø   
Vara    Paula Forodden   
Vara    Olav Edvin Heggvold   
Vara    Kristin Stornes   
Vara    Harald Rognes 

Fremskrittspartiet  
 
Valgt    Roger Refseth 
Vara    Stian Engen  
Vara    Tor Flagestad
Vara    Eystein Folstad
Vara    Idar Hanshus

Høyre  
 
Valgt    Bjørn Egil Enge
Valgt    Nina Bratt Staverløkk  
Vara    Gerrit Andrè Pallin Lorier
Vara    Anders Gunhildsøien  
Vara    Rune Folgerø  
Vara    Vibeke Wæraas
Vara    Arnt Egil Aune 

Kristelig Folkeparti 
   
Valgt    Øystein Digre  
Vara    Reidun Helene Gillesdal Laache  
Vara    Magnar Kosberg  
Vara    Trond Petter Vilnes Holstad
Vara    Bjarne Kristian Sveås 

Senterpartiet 
   
Valgt    Sivert Moen 
Valgt    Ane Aunøien Moen
Valgt    Svein Fløttum 
Valgt    Stine Krigsvoll 
Valgt    Siri Fossum 
Valgt    Kenneth Moe 
Valgt    Lars Gunnar Storli   
Valgt    Leif Kristian Bordal 
Valgt    Ida Marie Berdal   
Valgt    Lise Sundli   
Vara    Ola Rogstad 
Vara    Torkild Holte Fledsberg   
Vara    Ronja Wilmannsøien   
Vara    Bernt Johnny Stensås   
Vara    Siri Storbekkrønning  
Vara    Erik Fløttum  
Vara    Marek Hutta
Vara    Bård Gunnar Røe   
Vara    Håvard Foros 
Vara    John Birger Krokan 
Vara    Ragnhild Reitstøen  
Vara    Tone Inga Braseth