Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsling - Revidert planforslag - Planoverganger og stasjonstiltak - Støren

Reguleringsplanen (PlanID2016006) ble første gang sendt inn til kommunen 29.6.2015 av Multiconsult AS på vegne av forslagstiller Bane NOR (tidligere Jernbaneverket).

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 10.05.19

Dette planforslaget er en revisjon av planforslaget som ble lagt fram til 2. gangs behandling i kommunestyret 20.6.2016. Revidert reguleringsplan varsles i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. 

Hensikten med planen er å redusere antall planoverganger på Dovrebanen og Rørosbanen ved Støren sentrum i Midtre Gauldal kommune og å etablere atkomst til framtidig verksted for reparasjon av persontog ved Støren stasjon.

Alt planmateriale er tilgjengelig her på siden og hos
Enhet for næring-, plan og forvaltning, hvis du vil klipe i papiret.

Høringsfrist er 7. juni 2019.

Merknader og innspill til plandokumentene sendes Midtre Gauldal kommune fortrinnsvis på e-post:
postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

eller ordinær post til

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 Støren