Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsling av vegarbeid som kan medføre støyulemper for nabo

Vedlikehold av veger og gater må ofte utføres om natten for å begrense
ulempene for trafikkavviklingen. Enkelte av vedlikeholdsteknikkene som
benyttes kan ha et høyt støynivå som skaper ulemper og kanskje hindrer
nattesøvn for nabo.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.06.18

Vi har påtatt oss et slikt oppdrag som kommer til utførelse i Deres kommune.

Dato: 14.-18.06.2018
Tidsrom: 19:00-06:00
Veg/gate: E6 Hov bru – Korporals bru

Arbeidets art: Asfaltering og asfaltfresing

Vår stedlige anleggsleder er: Eirik Ohma Solberg
Han treffes på mobiltelefon nr.: 986 41 147

Med forbehold om tidsmessige forskyvninger pga. nedbør eller andre uforutsette
hendelser.

Med hilsen
Veidekke Industri AS