Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsel oppstart planarbeid - Detaljregulering av Prost Bødtkers vei 10 og 12 m.fl.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 29.06.18

Det varsles oppstart utarbeiding av detaljregulering av Prost Bødtkers vei 10 og 12, m. fl. på Støren i Midtre Gauldal kommune.

I oppstartsmøte har kommunen meddelt at tiltaket ikke medfører krav om konsekvensutredning.

Formålet er å bygge boliger for personer med nedsatt bevegelsesevne, i tillegg til å vurdere endret adkomst til parkeringsområde for Gauldal videregående skole.

Tiltakshaver:   Midtre Gauldal kommune, eiendom og kommunalteknikk.

Forslagstiller:  Norconsult  AS, Avdeling Plan og Arkitektur, Trondheim

Merknader til planarbeidet

Spørsmål og skriftlige kommentarer / merknader til varsel oppstart planarbeid rettes til:

Norconsult AS, avdeling Plan og Arkitektur, Klæbuveien 127B, 7031 TRONDHEIM

eller via e-brev : willy.wollo@norconsult.com

 

Frist for innspill / merknader er 23. august 2018.