Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsel oppstart planarbeid - Detaljregulering av Hov, Soknedal

Høring forslag til planprogram.

Det varsles med dette oppstart utarbeiding av detaljregulering av Hov i Soknedal i Midtre Gauldal kommune, samt høring forslag til planprogram for nevnte planarbeid.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 29.06.18

I oppstartsmøte har kommunen meddelt at tiltaket medfører krav om utarbeidelse av planprogram.

Midtre Gauldal kommune planlegger å regulere deler av gnr. 134, bnr. 3 som tilleggsareal til Soknedal kirkegård, tilleggsareal til Soknedal skole, SFO og barnehage i tillegg til tilrettelegging av  nye Hovsmoen idrettsanlegg. Deler av arealet skal benyttes til felles parkeringsanlegg.

Tiltakshaver:   Midtre Gauldal kommune, eiendom og kommunalteknikk.

Forslagstiller:  Norconsult  AS, Avdeling Plan og Arkitektur, Trondheim

Merknader til planarbeidet

Spørsmål og skriftlige kommentarer / merknader til varsel oppstart planarbeid rettes til:

Norconsult AS, avdeling Plan og Arkitektur, Klæbuveien 127B, 7031 TRONDHEIM

eller

via e-brev : willy.wollo@norconsult.com

 

Frist for innspill / merknader er 23. august 2018.