Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsel om regulering Litjåsen

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, på deler av eiendommen gnr. 166 bnr 1 i Midtre Gauldal kommune.

Nyhet Publisert av Webmaster , 15.02.17

Målet med planen er å erstatte reguleringsplan for Litlåsen fra 2000. Planen skal 
regulere ei ny boligtomt og ei eller to nye fritidstomter amt justere lokalisering av tidligere foreslåtte tomter og veger i feltet. 

Frist for kommentarer/merknader er satt til onsdag 15.03.2017. 

De kan rettes til 
Allskog 
Ellen Kristin Moe
Ingvald Ystgaardsv.13A
7047 Trondheim 

tlf.81559980 
mail: ellen.moe@allskog.no