Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsel om oppstart - regulering av Gammelvollia hyttefelt II i Budalen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, som inkluderer eiendommene gnr. 177/1, 11, 12, 13 og 14 i Budalen.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 15.10.18

Detaljplanen skal inkludere og erstatte detaljplanen for Gammelvollia fra 2009 og bebyggelsesplanen for Kjønnås hytteområde.

Planens skal justeres etter dagens situasjon og feltet skal fortettes med ca 20 nye tomter for fritidsbebyggelse.

Frist for kommentarer/merknader er satt til torsdag 15. november 2018.  

De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv. 13A, 7047 Trondheim, tlf. 73 50 01 23
e-post: ellen.moe@allskog.no