Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Hundåslåtten hyttefelt

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for eiendommen gnr. 263 bnr 11. i Midtre-Gauldal kommune.

Formålet med detaljplanen er å fortette eksisterende hyttefelt med ca 9 nye tomter for fritidsbebyggelse samt regulere veg inn i feltet. Området inngår som fritidsbebyggelse i kommuneplanenes arealdel og det stilles ikke krav om konsekvensutredning for tiltaket.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 01.11.17

Plangrense hyttefelt
Plangrense

Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 4 des 2017.

De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv. 13A, 7047 Trondheim tlf.815 59 980, Fax 73 80 12 01, ellen.moe@allskog.no