Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsel om oppstart av planarbeid – endring av reguleringsplan for E6 SKOGHEIM – FOSSUM, Midtre Gauldal kommune

Ny og oppdatert vegnormal gir mulighet for en smidigere løsning enn det som lå til grunn for gjeldende reguleringsplan for E6 Skogheim - Fossum.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 16.02.24

Kart - planområde
Varslet planområde for omregulering E6 Skogheim - Fossum

Se dokumentene og følg planarbeidet på Nye Veier sine nettsider

Innspill til planarbeidet sendes Rambøll/Henning Larsen, Pb. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, eller eirik.lind@henninglarsen.com innen 13.03.2024

Folkemøte på Støren kulturhus

Du inviteres til folkemøte den 06.03.2024 kl. 18.30 – 20.30 i Kultursalen på Kulturhuset i
Støren.

Velkommen!