Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsel om omregulering av tidligere barnehagetomt, eiendommen 82/113 m.fl., Fagerlia Sør, Soknedal.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8
kunngjøres herved at det er igangsatt
arbeider med omregulering av barnehagetomt
til boligformål på ovennevnte område.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 04.06.18

Merknader og evt. spørsmål til det igangsatte

planarbeidet kan rettes til:

 

On arkitekter og ingeniører AS

Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger

post@on-as.no

Tlf. 72484020, innen 29.06.2018