Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsel om elgmerking i Trøndelag

Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil i forbindelse med det pågående elgforskningsprosjektet gjennomføre merking av elg fra helikopter. Dette vil foregå i løpet av noen dager i perioden 12.-31. mars, trolig i 3-4 dager.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 06.03.23

Elg på veien
Foto: Ivars Krutainis på Unsplash.com

Arbeidet vil kunne foregå i kommunene Selbu, Malvik, Trondheim, Meråker, Midtre Gauldal, Stjørdal, Tydal, Melhus, Holtålen og Røros.

Aktiviteten vil i stor grad foregå i tilknytning til elg vi allerede har merket tidligere år (www.dyreposisjoner.no).  

Grunneiere som ikke ønsker at helikopter skal lande på sine eiendommer, bes vennligst om skriftlig underrette NINA v/Christer Rolandsen på e-post: christer.rolandsen@nina.no så snart som mulig. Kart inntegnet eiendommen eller gårds- og bruksnummer må vedlegges.