Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

VALG 2019 - resultater og kandidater

Valget er over og resultatene klare. Det nye kommunestyret konstitueres i møte 10. oktober.

Nyhet Publisert av Mari Gyløien , 03.07.19

illustrasjonsbilde valgurne
illustrasjonsfoto

Valgprotokollen ble godkjent i møte kvelden etter valget. Det endelige resultatet er dermed klart.

Mandater

Medlemmer og vara til kommunestyret

Det vil bli fremmet forslag i det konstituerende kommunestyret om at partiene med 1 til 5 medlemmer skal ha en fast møtende vara i kommunestyret og partiene med 6 til 10 medlemmer skal ha to fast møtende vara i kommunestyret. Øvrige vara vil bli innkalt ved behov.

Medlemmer og vara