Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vaksinering med 4. dose koronavaksine i Midtre Gauldal kommune

13. og 22. september vaksinerer vi de som skal ha med 4. dose.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 12.09.22

vaksine

Vaksinedager

Tirsdag 13. september kl 13.00 – 19.00 Pause kl 15.30 – 16.00

Torsdag 22. september kl 13.00 – 19.00 Pause kl 15.30 – 16.00

Det vil bare være drop-in, altså ingen forhåndsbestilling av time. Om disse to dagene ikke passer er det åpent for timebestilling på Apotek1 på Støren mandager og lørdager.

Vaksineringen er gratis uansett hvor du mottar den.

Sted

Vaksineringen foregår i Størenhallen

Intervaller mellom dosene

Det er den som mottar vaksinen sitt ansvar at vaksinene settes med riktig tidsintervall.

1-2 dose: 3 uker

2-3 dose: 20 uker

3-4 dose: 3 måneder

Hvem tilbys 4. dose

  • Personer over 65 år
  • Aldersgruppen 18 år – 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.
Gruppe 1

· Organtransplanterte

· Benmargstransplanterte de siste 2 årene

· Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt

· Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse

· Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2

· Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.

· Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

· Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Vaksinehallen er også åpen for drop-in-vaksinering av 1. 2. og 3. dose.