Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Utlegging av Manntallet til stortingsvalget 2021

For å få stemme ved valget må du være registrert i manntallet.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 19.07.21

logo

Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret har stemmerett. For å utøve stemmeretten må du være registrert i manntallet. Du skal være registrert i manntallet i den kommunen du er folkeregistrert pr. 30. juni i valgåret.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Du kan kontrollere opplysninger i manntallet, og eventuelt sende inn klage dersom du oppdager feil. Klagen må være skriftlig og begrunnet.

Klagen sendes: postmottak@midtre-gauldal.kommune eller

Midtre Gauldal kommune
v/valgstyret
Rørosveien 11
7290 Støren

 

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra 19. juli og fram til valgdagen 13. september på følgende steder:

Midtre Gauldal rådhus – servicekontoret

Coop Marked Soknedal

Coop Marked Bjørgen

Coop Marked Singsås

Coop Marked Budal