Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Utfordrende å få lån for sportsklubben – arbeidet må fortsette

Støren Sportsklubb har gitt kommunen beskjed om at de så langt ikke har lykkes med å få tatt opp lån på 9,4 millioner kroner for å ferdigstille flerbrukshallen. Nå jobber de intenst for å finne en løsning ut fra mandatet årsmøtet ga 11. mars. Kommunen deltar i dialogen klubben tilrettelegger for, med banker og kreditorer.

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 20.03.24

Dette er situasjonen

Ekstraordinært årsmøte 11. mars ga styret i sportsklubben fullmakt til å jobbe med å skaffe et lån på 9,4 millioner kroner til å ferdigstille flerbrukshallen. Sportsklubben har gitt kommunen beskjed om at deres bankforbindelse har sagt nei til å gi klubben dette lånet.

Dette betyr at klubben fortsatt står ovenfor en stor utfordring som de må løse. Tiden begynner å bli knapp, både overfor kreditorer og søknader om spillemidler og momskompensasjon.

Kommunestyrets vedtak 7. mars

Kommunestyret behandlet 7. mars rapport fra et utredningsutvalg klubben oppnevnte. Kommunestyret sa ja til å bidra til en løsning basert på at klubben selv tok opp lån, men kommunen forpliktet seg til en leieavtale med ramme på 700 000 kroner for å finansiere lånet. Behovet for lån knytter seg til mangel på midler til å ferdigstille hallen og gjøre opp med kreditorer, før midler fra spillemidler og momskompensasjon kommer inn.

Dersom sportsklubben ikke greier å få til en løsning, står den i fare for å gå konkurs. Betydningen av en lokal sportsklubb er stor, for folkehelsa, lokalsamfunnet og barn og ungdom spesielt. Konsekvensene av en konkurs i en sportsklubb er svært store, ikke bare for klubben, men for lokalsamfunnet og hele kommunen. Dette vil både ha økonomiske sider, men også andre samfunnsmessige virkninger.

Dette skjer nå

Kommuneadministrasjonen har løpende hatt dialog med styret i sportsklubben siden vi ble kjent med situasjonen. Det er nødvendig for å være oppdatert om hva som er situasjonen, og for å kunne følge opp kommunestyrets vedtak og våre interesser som kommune og som samfunnsaktør.

Sportsklubben har ansvaret for prosjektet, men slik situasjonen er nå, er det nødvendig at både kreditorer, banker og kommunen bidrar i en dialog. Når sportsklubben har fått nei til lån fra sin bankforbindelse, er det én mulighet som har forsvunnet. Det er fortsatt muligheter igjen, men kommuneadministrasjonen ser i likhet med sportsklubben at dette vil ta lengre tid å jobbe med enn den opprinnelige fristen 1. april.

Kommuneadministrasjonen jobber på mandat fra kommunestyret, som har sagt at kommunen vil bidra, og at den samfunnsmessige beste løsningen er å få ferdig hallen og bevart tilbudene som sportsklubben gir. Kommuneadministrasjonen vil derfor fortsatt delta i dialog med Støren sportsklubb.

Kommunedirektøren har denne uka oppdatert de politiske partiene i kommunestyret om den siste utviklingen, og hva som er mulighetene videre. Kommunedirektøren vil forberede en ny sak for politikerne etter påske, om situasjonen og mulighetene vi har, gitt at kommunen fortsatt skal bidra.

 

Kontaktperson: Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør, mobil 918 70 553