Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Utenlandsk arbeidskraft, innreise, innkvartering, karantene og smittevern i landbruket

Regjeringen regner matproduksjon som en av de kritiske samfunnsfunksjoner. Dette er et kriterium som kan gi unntak fra innreisereglene.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 24.03.21

Ku
Hva som nå gjelder for innreise, innkvartering og bruk av utenlandsk arbeidskraft i landbruket, kan dere finne på følgende sider:

 

Statsforvalteren i Trøndelag sin informasjon:

https://www.statsforvalteren.no/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/Nyheter-landbruk-og-mat/2021/03/dokumentasjonsordning-for-grontnaringa-ved-behov-for-utenlandsk-arbeidskraft-er-iverksatt/

Landbruksdirektoratet sin veiledning/vurdering - skjema:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/dokumentasjonsordning-for-grontnaeringen-ved-behov-for-utenlandsk-arbeidskraft?openStep=8eae5e17-fbae-4733-aed3-e2d5db0f61e9-2

Smittevernveileder for produksjon av grønt

Mattilsynet har utarbeidet en smittevernveileder for produksjon av frukt, bær grønnsaker og potet. Denne ble sist oppdatert nå i februar.

 

Kontaktperson i Midtre Gauldal kommune:

Landbruksrådgiver Randi Rise, 72 40 31 27.