Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Utbedring av gatelysanlegget mellom Byggmakker og Prestteigen

Trøndelag fylkeskommune har informert om at arbeidet med å skifte de gamle armaturene til LED-armatur starter torsdag 25.11.21.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 24.11.21

Gatelys

Gatelysanlegget mellom Byggmakker og Prestteigen har vært mørkt i en lang periode. Dette er fylkeskommunalt anlegg, kommunen har videreformidlet publikums henvendelser angående dette til fylket. Trøndelag fylkeskommune har informert om at de starter arbeidet med å skifte de gamle armaturene til LED-armatur torsdag 25.11.21. Det har vært unormalt lang leveringstid på LED-armatur i høst.

Eiendom og kommunalteknikk