Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ung i jobb: 31 har fått sommerjobb  

Ungdommer mellom 15-20 år har fått seg sommerjobb innen blant annet helse, matbutikk, campingdrift og bakeri i sommer. Privat og offentlig næringsliv samarbeider om ordningen, sammen med NAV og NiT.

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 05.07.23

Bilde av Peder Aunøien (t.v.) og Eskil Stenbro som jobber på Rema 1000 på Støren i sommer gjennom Ung i jobb.
Bilde av Peder Aunøien (t.v.) og Eskil Stenbro som jobber på Rema 1000 på Støren i sommer gjennom Ung i jobb.

- Det er kjekt å gjøre noe i sommer, ikke bare sitte hjemme. Og det er kjekt å tjene litt penger, sier Peder Aunøien.

- Alltid noe å gjøre

Sammen med Eskil Stenbro har han sommerjobb på Rema 1000 på Støren gjennom ordningen Ung i jobb.

Kollegene i butikken har tatt godt imot dem. De forteller om artige dager med mange og varierte arbeidsoppgaver. De rydder, setter inn varer, håndterer avfall.

- Det er alltid noe å gjøre i en butikk, forteller Peder.

- Viktig å gi en god start på arbeidslivet

Kjøpmann Silje Stamnli skal ta imot tre ungdommer via Ung i jobb i butikken i sommer.

- Eskil og Peder har vært i en drøy uke nå, og har fått gjort masse. Sommervikarene er absolutt en arbeidskapasitet og ressurs for oss. Det er viktig å gi dem en god start på arbeidslivet. Vi skal ta vare på dem når de kommer. Ungdommer må ikke bli gående og trø når de er på jobb, det tror jeg er viktig. At de får ordentlige arbeidsoppgaver.

Bilde av Ane Larsen, som jobber på Støren bo- og dagsenter i sommer gjennom Ung i jobb.
Bilde av Ane Larsen, som jobber på Støren bo- og dagsenter i sommer gjennom Ung i jobb. 

Støren bo- og dagsenter

Ane Larsen jobber på Støren bo- og dagsenter.

- Dette er en mulighet til å finne ut hva jeg vil bli. Jeg har søkt helse og oppvekst på Gauldal videregående til høsten. Og så er det jo kjekt å tjene penger.

Arbeidsoppgavene er blant annet å lage og servere mat, rydde og tilbringe tid med de som bor der.

- Det går veldig fint. Det er alltid noe å snakke om, forteller hun.

Stort bidrag

Jorun Marie Svardal er assisterende enhetsleder på Midtre Gauldal sykehjem. De har god erfaring med ordningen.

- De er et ekstra tilskudd til de faste ansatte, og bidrar med det lille ekstra. De kan bistå med ernæring, sosialisering, det som går på livskvalitet. Ut og gå tur, for eksempel. I ferieavviklingen er det jo også litt sårbart, så dette er en ekstra ressurs.

Hun ser også Ung i jobb i sammenheng med rekruttering til helsesektoren. Her får de prøvd seg og kjent litt på hvordan yrket er.

- I år har vi tatt inn 12 stykker i Ung i jobb. Alle som hadde helse som førstevalg fikk tilbud om jobb. Vi har ungdommer på sykehjemmet, bo- og dagsenteret og Snurruhagen.

Samarbeid offentlig – privat

Ung i jobb er et samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune, NiT Midtre Gauldal og NAV Midtre Gauldal. Vi søkte Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til ti av stillingene, og fikk tilskudd til alle ti på grunn av at privat næringsliv er med på ordningen. NAV har gitt støtte til fem av stillingene.

Ungdommene gjør en viktig innsats i sommermånedene, og ikke minst får de nyttig jobberfaring.   

 

Ung i jobb – her jobber de:

  • Enhet for pleie og omsorg
  • Soknes barnehage
  • Runa Vekst AS
  • Soknedal bakeri
  • Rema 1000 Støren
  • Vårvolden camping
  • Gauldalsporten
  • Støren kulturhus
  • Soknedal barnehage