Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Treningsgruppe for seniorer

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Fysioterapitjenesten søker deltakere til en ny treningsgruppe! 

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 29.10.21

Sterk og stødig

Målgruppen for «Sterk og stødig» er hjemmeboende eldre som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. De må være i stand til å gå uten hjelpemidler innendørs, men erfarer endringer i bevegelsesfunksjon, ustøhet i enkelte situasjoner, redusert gangfunksjon og som redsel for å falle og/eller har falt.

Tirsdag - din nye treningsdag?

Treningen vil foregå på dagtid tirsdager, i egnede lokaler på Støren. Selve treningen vil bli ledet av instruktører som har gjennomgått instruktørkurs med «Sterk og stødig», med fysioterapeut som veileder.

Kontakt

Ta kontakt med fysioterapeut Trine på tlf. 72 40 31 83 for påmelding og mer informasjon.

Les mer på www.sterkogstodig.no