Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tirsdag 22. desember - Én ny positiv test, anbefaling om frivillig karantene for gjester ved Mama Rosa Soknedal et gitt tidspunkt, munnbind i taxi og siste nytt om vaksiner

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Vi har i dag fått beskjed om én ny positiv koronatest. Personen som er smittet har milde symptomer og er isolert. Nærkontakter er identifisert og satt i karantene. Vi vet ikke sikkert hvor vedkommende har blitt smittet.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 22.12.20

logo

Var du på Mama Rosa fredag 18.12. i tidsrommet 16.00-17.00?

Personen som nå har testet positivt var gjest på restauranten Mama Rosa i Soknedal fredag 18.12. i tidsrommet 16.00-17.00. Vi går ut fra at personen var smitteførende på dette tidspunktet. Andre personer, ansatte og gjester, som var til stede i restauranten i dette tidsrommet anbefales å gå i 10 dagers frivillig karantene fra og med dette tidspunktet, og anbefales å ha lav terskel for å teste seg.

Munnbind i taxi

Jeg har i dag hatt et møte med taxifirmaene i kommunen – Støren, Soknedal og Singsås Taxi. Vi ble der enige om at selskapene i fellesskap innfører krav om munnbind hos alle passasjerer, i første omgang gjeldende ut året. Begrunnelsen for dette er at det i jula forventes økt etterspørsel fra taxikunder som ikke er hjemmehørende i kommunen, som kan være på besøk her fra steder med høyere smittetrykk enn vi selv har, og dette kan medføre noe forhøyet smittefare. Passasjerer som ikke selv medbringer munnbind vil kunne få kjøpe dette i taxien. For øvrig har jeg et godt inntrykk av hvordan taxifirmaene etterlever smittevernrådene for sjåfører og passasjerer etter dagens møte.

Vaksinering mot koronaviruset på nyåret

Kommunen forbereder seg på å starte vaksinering mot koronaviruset på nyåret. Rekkefølgen våre innbyggere vil bli tilbudt vaksine følger anbefalingene til sentrale helsemyndigheter. Det vil si at sykehjemsbeboere vil få tilbudet først, deretter de eldste aldersgruppene i kommunen for øvrig. Vaksinasjon vil være frivillig. Tilbudet vil komme direkte fra kommunen til innbyggerne, så det er ikke nødvendig å ta kontakt for å melde seg på, men jeg ber pårørende være årvåkne og hjelpe sine eldre til å få med seg informasjonen som vil bli sendt ut.

Bjørn Lyngen
Kommuneoverlege
Midtre Gauldal kommune