Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer

Kulturdepartementet opprettet i 2017 en tilskuddsordning for å stimulere kommuner til kreativitet og nytenking når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert idrett.

Nyhet Publisert av Monica Broen , 23.05.19

Midtre Gauldal kommune ønsker å høre fra innbyggerne! Har du/dere en nyskapende og kreativ idè til anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet? 

Det kan f.eks være labyrinter, hinderløyper, agilitybaner osv. Her er det kun fantasien som setter grenser! Vi vil gjerne høre fra deg! 

Gjør oppmerksom på at dette er en idèmyldring

 

Send forslag til monica@mgk.no

Se vedlagte dokument.