Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tilskudd til lokal virksomheter er fordelt

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Midtre Gauldal formannskap har fordelt tilskudd under «Kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Midtre Gauldal kommune».

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 25.06.21

trening

Tildelingen skjedde i et ekstraordinært møte torsdag denne uka. I to (2) tildelinger fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) fikk kommunen til sammen 943 392, - kroner som ekstraordinære tilskuddsmidler.

Statens formål har vært å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som har vært særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjons-ordningene. Dette gjaldt særlig for kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner ikke kom inn under de generelle kompensasjonsordninger.

Smitteverntiltak kunne være krav på avstand, plikt til karantene, smittetesting, og lignende. I tillegg skulle ikke støtten kompensere offentlige prosjekter eller kommunale tjenester, og heller ikke ha konkurransevridende effekter. Alle søknader måtte skje via Regionalforvaltning.no.

Formannskapet vedtok 8. april 2021 å lyse ut midlene. Ut over de nasjonale kravene til hvilke næringsaktører som var søknadsberettiget, la formannskapet i tillegg disse lokale prioriteringene for støtte:

  • Virksomheten skulle være registrert i Midtre Gauldal kommune
  • Kostnader eller omsetningssvikt som ikke var omfattet av andre kompensasjonsordninger
  • Bedrifter uten eller med redusert omsetning, i perioden 12. mars 2020 til 25. april 2021.
  • Foretak med ansatte. I tillegg enkeltpersonforetak og ANS der innehavers/deltakernes hovedinntekt kom fra foretaket.
  • Foretak med betydelige merutgifter i forbindelse med smitteverntiltak og nedstenging.

Tilskuddets størrelse:

  • Maksimalt 75 % av merutgifter på grunn av koronatiltak. Merutgifter kunne være smitteverntiltak eller faste uunngåelige utgifter.
  • Maksimalt 75 % av tapt omsetning på grunn av koronarestriksjoner, uten krav til referanseperiode. Referanseperiode er omsetning samme måned året før.

I ordningen fulgte krav til dokumentasjon, som søkeren måtte legge ved søknaden i Regionalforvaltning.no:

  • Kopi av fakturaer/kvitteringer på merkostnader eller uunngåelige faste kostnader.
  • Estimat på tapt omsetning – bekreftet av autorisert regnskapsfører/revisor.

Ved mange søknader innenfor kriteriene, ville det bli en sjablongmessig reduksjon av kompensasjonsbeløp.

13. april 2021 fikk Midtre Gauldal kommune et stort smitteutbrudd som førte til at kommunen endret søknadsfristen fra 25. april til 31.mai. Ved denne fristens utløp hadde 21 bedrifter søkt støtte.

Etter gjennomgang av alle søknader, vedlegg og attester opp mot lover, forskrifter, EØS-avtalen, ESA, og nasjonale, som kommunale krav, vedtok formannskapet 24. juni 2021 denne fordelingen:

Søker, foretaksnummer og godkjent søknadsbeløp etter justeringer og attester.

Vedtak

Tilskudd

(kroner)

Støren Dyrepensjonat Anita Tangstad

982 952 034

Godkjent søknadsbeløp 49 632 kroner

Innvilget

 

15 468

Bjørgen Treningssenter AS

998 628 288

Godkjent søknadsbeløp 426 011 kroner

Innvilget

 

75 897

Fumo AS

920 297 102

Godkjent søknadsbeløp 734 678 kroner

Innvilget

 

125 454

Pilus AS

987 834 528

Godkjent søknadsbeløp 952 484 kroner

Innvilget

 

160 423

Soknedal bakeri og konditori AS

992 647 752

Godkjent søknadsbeløp 1 586 100 kroner

Innvilget

 

262 151

Budal Næringspark AS

821 045 452

Godkjent søknadsbeløp 0 kroner

Ikke innvilget

 

0

Solum Gjestegard Ole Henrik Halseth

993 768 243

Godkjent søknadsbeløp 150 000 kroner

Innvilget

 

31 583

Hauka forsamlingshus SA

920 490 506

Godkjent søknadsbeløp 0 kroner

Ikke innvilget

 

0

Mama Rosa Støren AS

998 254 132

Godkjent søknadsbeløp 657 901 kroner

Innvilget

 

113 127

Støren blomster AS

923 772 065

Godkjent søknadsbeløp 0 kroner

Ikke innvilget

0

Vi to sko AS

980 045 196

Godkjent søknadsbeløp 51 428 kroner

Innvilget

 

15 757

Solloftet v/Wenche Eidem

983 357 628

Godkjent søknadsbeløp 32 889 kroner

Innvilget

 

12 780

Aasen lysdesign

815 060 172

Godkjent søknadsbeløp 72 440 kroner

Innvilget

 

19 130

Singsås kro Nelik

916 964 854

Godkjent søknadsbeløp 103 156 kroner

Innvilget

 

24 062

Surrehues reiser AS

913 358 627

Godkjent søknadsbeløp 0 kroner

Ikke innvilget

 

0

Midtre Gauldal ASVO AS

964 792 011

Godkjent søknadsbeløp 0 kroner

Ikke innvilget

 

0

Endalsvoll og Saltnessand transport AS

883 842 812

Godkjent søknadsbeløp 0 kroner

Ikke innvilget

 

0

John Tovmo

993 461 466

Godkjent søknadsbeløp 0 kroner

Ikke innvilget

 

0

Trøndergranitt AS

965 028 684

Godkjent søknadsbeløp 0 kroner

Ikke innvilget

 

0

Midttun v/Dina Ingeborg Lie

996 999 838

Godkjent søknadsbeløp 23 475 kroner

Innvilget

 

11 269

Gammeltunet AS

919 198 540

Godkjent søknadsbeløp 428 470 kroner

Innvilget

 

76 291

Totalt fordelt kroner 943 392