Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag 2020

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 02.01.20

Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2020.
Søknadsfristen er 1. februar 2020, og det skal søkes via nettstedet regionalforvaltning.no.

ALLE frivillige lag- og organisasjoner i Midtre Gauldal oppfordres til å søke!

All nødvendig informasjon finnes i lenken nedenfor:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/stotteordninger/